تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

یاد خدا

الشیخ أبو الفتوح فی تفسیره، ان الله تعالی أنزل فی بعض کتبه المنزلة... أنا مع عبدی اذا ذکرنی فمن ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی و من ذکرنی فی ملا ذکرته فی ملا خیر منه؛(1525) خداوند متعال فرموده است: هرگاه بنده‏ام مرا یاد کند، من با اویم. بنابراین هر کس مرا در دل خود یاد کند، او را در نزد خود یاد می‏کنم؛ و هر کس مرا در میان گروهی یاد کند، او را در میان گروهی بهتر از آن یاد خواهم نمود.