تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

پیراهن عروسی‏

شب عروسی زهرا (علیها السلام) است. برای زهرا فقط یک پیراهن نو خریده‏اند به عنوان پیراهن شب زفاف و یک پیراهن قبلی هم داشته است.
سائلی در شب زفاف می‏آید در خانه زهرا صدا می‏کند: من عریانم، کسی نیست مرا بپوشاند؟ دیگران متوجه این سائل نمی‏شوند که چیزی به او بدهند. زهرا که عروس این خانه است و به اصطلاح معروف عروسی است به تخت است، می‏بیند کسی متوجه نیست، فوراً تنها حرکت می‏کند، می‏رود در خلوت، این لباس نو را از تنش می‏کند و لباس کهنه خودش را می‏پوشد و لباس نو را تقدیم سائل می‏کند وقتی می‏آید، می‏پرسند پیراهنت کو؟ (می‏گوید) در راه خدا دادم(1820). برای زهرا این‏ها چه عظمتی و چه اهمیتی دارد؟ لباس یعنی چه؟ تشکیلات و دبدبه یعنی چی؟(1821)