تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تکبر و دوری از خدا

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال فیما أوحی الله عزوجل الی داود (علیه السلام) یا داود کما أن أقرب الناس من الله المتواضعون کذلک أبعد الناس من الله المتکبرون؛(900) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: در آنچه خداوند عزوجل به داود (علیه السلام) وحی کرده آمده است: ای داود! همانطور که نزدیک‏ترین مردم به خدا متواضعان هستند، همینطور دورترین مردم از خدا، متکبران هستند.