تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

روش برترینها

الاخلاص شیمه أفاضل الناس؛(151) اخلاص راه و روش برترین مردم است.