تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

صبر هنگام بیماری‏

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من مرض یوماً و لیلة فلم یشک الی عواده بعثه الله یوم القیامة مع خلیله ابراهیم خلیل الرحمن حتی یجوز الصراط کالرق اللامع؛(2061) هر که روز و شبی بیمار شود و به عیادت کنندگان خود (از بیماری) شکوه نکند، خداوند او را در روز رستاخیز با دوستش ابراهیم خلیل الرحمن برانگیزد تا همچون برق تابان از صراط بگذرد.