تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مضرات حزن و اندوه‏

الحزن یهدم الجسد؛(1862) علی (علیه السلام) فرموده غم و اندوه تعادل جسم را بر هم می‏زند و بدن آدمی را ویران می‏کند.