تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بهترین سخن قرآن است‏

تلک ءایت الله نتلوها علیک بالحق و انک لمن المرسلین؛(2260) اینها آیات خداست که به حق، بر تو می‏خوانیم؛ و تو از رسولان (ما) هستی.