تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) مأمور به خفض جناح و تواضع برای مؤمنین‏

لا تمدن عینیک الی ما متعنا به أزوجاً منهم و لا تحزن علیهم و اخفض جناح للمؤمنین؛(859) (بنابراین،) هرگز چشم خود را به نعمتهای (مادی)، که به گروه‏هایی از آنها [کفار ]دادیم، میفکن! و بخاطر آنچه آنها دارند، غمگین مباش! و بال (عطوفت) خود را برای مؤمنین فرود آر!