تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

صدقه در دست خدا

قال أبو عبدالله (علیه السلام) داووا مرضاکم بالصدقة وادفعوا البلاء بالدعاء و استنزلوا الرزق بالصدقة فانها تفک من بین لحی سبعمائة شیطان و لیس شی‏ء أثقل علی الشیطان من الصدقة علی المؤمن و هی تقع فی ید الرب تبارک و تعالی قبل أن تقع فی ید العبد؛(2013) هیچ چیز بر شیطان از صدقه بر مؤمن گرانتر نیست و آن در دست پروردگار تبارک و تعالی قرار گیرد، پیش از آنکه در دست بنده قرار گیرد.