تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بوذر جمهر و پیرزن‏

پیرزنی از بوذر جمهر چند مسأله پرسید که در بیشتر آنها گفت: نمی‏دانم! پیرزن گفت: از پادشاه هر ساله حقوق می‏ستانی به واسطه دانشی که داری و من هر چه از تو می‏پرسم، می‏گویی که نمی‏دانم؛ چگونه این مال‏ها را بر خود حلال می‏کنی؟ حکیم در جواب گفت: ای مادر من! آنچه می‏گیرم در برابر دانستنی‏های خود می‏گیرم، اگر در برابر آنچه نمی‏دانم، بنا باشد که حقوق بگیرم، زرهای عالم به آن کفاف نخواهد کرد!(1409)