تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

درود خدا بر اهل بهشت‏

و أدخل الذین ءامنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فیها باذن ربهم تحیتهم فیها سلام؛(1945) و کسانی را که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، به باغهای بهشت وارد می‏کنند؛ باغهایی که نهرها از زیر درختانش جاری است؛ به اذن پروردگارشان، جاودانه در آن می‏مانند؛ و تحیت آنها در آن، سلام است.