تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

توصیه به حلم‏

عن جابر قال سمع امیرالمؤمنین (علیه السلام) رجلا یشتم قنبرا و قد رام قنبر أن یرد علیه فناداه أمیر المؤمنین (علیه السلام) مهلا یا قنبر دع شاتمک مهانا ترض الرحمن و تسخط الشیطان و تعاقب عدوک فو الذی فلق الحبه و برأ النسمه ما أرضی المؤمن ربه بمثل الحلم و لا أسخط الشیطان بمثل الصمت و لا عوقب الأحمق بمثل السکوت عنه؛(1125) جابر می‏گوید از علی (علیه السلام) شنیدم که مردی به قنبر (غلام حضرت) بد گفت. قنبر خواست گفته او را پاسخ دهد. امام (علیه السلام) به قنبر ندا داد که آرام باش! بدگویی خود را رها کن که با این عمل، خدا را راضی می‏کنی، شیطان را به غضب می‏آوری و دشمنت را مجازات می‏نمایی. قسم به خدایی که حبه را شکافته و بشر را آفریده است، مؤمن نمی‏تواند با هیچ عملی مانند حلم، خدای را خشنود کند و مانند سکوت شیطان را خشمگین نماید و مانند سکوت شخص احمق را کیفر دهد.