تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سایه صدقه در قیامت‏

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) أرض القیامة نار ما خلا ظل المؤمن فان صدقته تظله؛(2012) پیامبر گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: زمین قیامت آتش است، مگر سایه مؤمن و جوار آن که صدقه او را سایه اندازد و حفظ نماید.