تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ناخشنودی خدا از بدزبانی‏

لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و کان الله سمیعاً علیما؛(1762) خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود، بدیها(ی دیگران) را اظهار کند؛ مگر آن کس که مورد ستم واقع شده باشد. خداوند، شنوا و داناست.