تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

صدقه در دست خدا

امام سجاد (علیه السلام): انها (الصدقه) تقع فی یدالله قبل أن تقع فی ید السائل؛(2020) صدقه، قبل از اینکه در دست نیازمند برسد، در دست خداوند قرار می‏گیرد.