تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اثر حفظ آبرو در قیامت‏

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) أنه قال من طلب الدنیا حلالا استعفافاً عن المسأله و سعیاً علی عیاله و تعطفاً علی جاره لقی الله و وجهه کالقمر لیله البدر؛(19) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده است: کسیکه از پی مال مشروع برود برای آنکه آبروی خود را از ذلت سؤال مصون نگه دارد، عائله خویش را اداره کند و به همسایه خود کمک کند، در پیشگاه خداوند سربلند و رو سفید است و صورتش مانند ماه تمام می‏درخشد.