تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بردبار وابسته به خدا و نبی (صلی الله علیه و آله و سلم)

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) قال ثلاث من لم تکن فیه فلیس منی و لا من الله قیل یا رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و ما هن قال حلم یرد به جهل الجاهل و حسن خلق یعیش به و ورع یحجزه عن معاصی الله عزوجل؛(1123) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: سه چیز است که اگر در کسی نباشد، نه به من بستگی دارد و نه به خداوند. عرض شد یا رسول الله! آن سه چیز کدام است؟ فرمود: حلمی که شخص مسلمان بوسیله آن نادانی جاهل را از خود بگرداند، حسن خلقی که بوسیله آن با مردم معاشرت کند و تقوایی که او را از معاصی خداوند باز دارد.