تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

کلام امام علی (علیه السلام)

وقتی کسی از روی علم نجوم و... مطالبی را به امام گفت:
أتزعم أنک تهدی الی الساعه التی من سار فیها صرف عنه السوء و تخوف من الساعه التی من سار فیها حاق به الضر فمن صدقک بهذا فقد کذب القرآن استغنی عن الاستعانه بالله فی نیل المحبوب و دفع المکروه و تبتغی فی قولک للعامل بأمرک أن یولیک الحمد دون ربه لأنک بزعمک أنت هدیته الی الساعه التی نال فیها النفع و أمن الضر...... سیروا علی اسم الله؛(1273) امام (علیه السلام) فرمود: آیا گمان تو این است که تو مردم را هدایت می‏کنی به ساعتی که هر کس در آن ساعت به مقصد خود حرکت کند، از پیش آمد بد مصون خواهد بود؟ و می‏ترسانی از ساعتی که هر کس در آن ساعت حرکت کند دچار ضرر و خطر می‏شود؟ آن کس که تو را در این امر تأیید و تصدیق نماید، خدا را تکذیب کرده است و در استمداد از ذات الهی در رسیدن به مقصود خود بی‏نیازی به خرج داده است و به گفته تو سزاوار است کسی که به دستورت عمل می‏کند تو را حمد و سپاس گوید زیرا تو او را به ساعت منفعت و ایمنی از ضرر راهنمایی نموده‏ای! سپس حضرت به سربازان خود توجه کرد و فرمود: به نام خدا به سوی جبهه جنگ حرکت کنید.