تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

فطرت و توحید

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال قلت فطرت الله التی فطر الناس علیها قال التوحید؛(744) راوی می‏گوید به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: منظور از (فطرت خداوندی که مردم را بر آن آفرید.(745)) چیست؟ فرمود: توحید است.
عن علی (علیه السلام) التوحید أن لا تتوهمه والعدل ان لا تتهمه؛(746) حقیقت توحید خداوند آن است که ذات او را به و هم و تصور خود محدود سازی و ایمان به عدالت او در این است که در هیچ کار او را متهم ننمائی.