تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

روزه دل‏

امام علی (علیه السلام): صیام القلب عن الفکر فی الآثام أفضل من صیام البطن عن الطعام؛(1738) روزه دل، یعنی اندیشیدن به گناهان، برتر است از روزه شکم، یعنی غذا نخوردن.