تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ذکر و جلاء قلب‏

انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم ءایته زادتهم ایمناً و علی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلوة و مما رزقنهم ینفقون أولئک هم المؤمنون حقاً لهم درجت عند ربهم و مغفرة و رزق کریم؛(1514) مؤمنان، تنها کسانی هستند که هرگاه نام خدا برده شود، دلهاشان ترسان میگردد؛ و هنگامی که آیات او بر آنها خوانده می‏شود، ایمانشان فزونتر می‏گردد؛ و تنها بر پروردگارشان توکل دارند. آنها که نماز را بر پا می‏دارند؛ و از آنچه به آنها روزی داده‏ایم، انفاق می‏کنند. (آری،) مؤمنان حقیقی آنها هستند؛ برای آنان درجاتی (مهم) نزد پروردگارشان است؛ و برای آنها، آمرزش و روزی بی نقص و عیب است.