تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دوستی‏های واقعی در بهشت‏

الأخلاء یومئد بعضهم لبعض عدو الا المتقین؛(1612) دوستان در آن روز دشمن یکدیگرند، مگر پرهیزگاران!