تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نشانه جهل و نادانی‏

امام حسین (علیه السلام): من علامات أسباب الجهل المماراة لغیر أهل الفکر؛ از نشانه‏های نادانی جدل با بی‏فکران است.