تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نشانه‏های ریا کار

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام) ثلاث علامات للمرائی ینشط اذا رأی الناس و یکسل اذا کان وحده و یحب أن یحمد فی جمیع أموره؛(1668) امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرمود: برای ریا کار سه نشانه است: چون مردم را ببیند، نیرو می‏گیرد، چون تنها شود تنبلی و کاهلی می‏کند و دوست دارد که در همه کارهایش او را ستایش کنند.