تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

شب قدر در ماه رمضان‏

و الکتاب المبین انا أنزلناه فی لیلة مبارکة انا کنا منذرین فیها یفرق کل أمر حکیم(1579) سوگند به این کتاب روشنگر، که ما آن را در شبی پر برکت نازل کردیم ما همواره انذار کننده بوده‏ایم! در آن شب هر امری بر اساس حکمت (الهی) تدبیر و جدا می‏گردد.