تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بوسه بر دست خدا

امام سجاد (علیه السلام) حضرت علی بن حسین (علیهما السلام)، هنگامی که به مستمندی صدقه می‏داد دست خود را می‏بوسید. شخصی از آن حضرت راز این بوسیدن را پرسید. امام (علیه السلام) در پاسخ فرمود: لانما تقع فی ید الله قبل ان تقع فی ید السائل؛ صدقه مؤمن قبل از آن که به دست فقیر و نیازمند برسد، به دست خدا می‏رسد. و از این رو من دستم را می‏بوسم آنگاه حضرت برای تعلیل گفته‏اش این آیه شریفه را قرائت نمود؛ ألم یعلموا أن الله هو یقبل التوبة عن عباده و یأخذ الصدقات و أن الله هو التواب الرحیم(2033)؛ آیا نمی‏دانستند که فقط خداوند توبه را از بندگانش می‏پذیرد و صدقات را از بندگانش می‏گیرد و همانا خداوند متعال توبه‏پذیر مهربان است.(2034)