تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ویرانی عقل‏

من سلط ثلاثاً علی ثلاث فکأنما أعان علی هدم عقله من أظلم نور تفکره بطول أمله و محاطرائف حکمته بفضول کلامه و أطفانور عبرته بشهوات نفسه فکأنما أعان هواه علی هدم عقله و من هدم عقله أفسد علیه دینه و دنیاه؛(100) امام موسی بن جعفر (علیه السلام) می‏فرماید: هر کس سه چیز را بر سه چیز مسلط سازد، به ویرانی عقلش کمک کرده است: آنکه نور تفکرش را به آرزوی درازش تاریک کند و آنکه شگفتی‏های حکمتش را به گفتار بیهوده‏اش نابود کند و آنکه پرتو اندرز گرفتن خود را به خواهش‏های نفسش خاموش کند. (هر که چنین کند) گویا هوس خود را بر ویرانی عقلش کمک داده و کسیکه عقلش را ویران کند دین و دنیای خویش را ساخته است.