تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

پاداش مطابق با عقل‏

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) اذا بلغکم عن رجل حسن حال فانظروا فی حسن عقله فانما یجازی بعقله؛(1404) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: وقتی خبر حسن خلق و درستکاری مردم به شما می‏رسد، تنها به آن قانع نشوید، بلکه خوبی عقل و فکرش را ببینید و مقدار درک و فهمش را در نظر آورید، زیرا پاداش عمل هر کسی به مقدار عقل اوست.