تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

او جهنمی است!

قیل لرسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ان فلانه تصوم النهار و تقوم اللیل و هی سیئة الخلق تؤذی جیرانها بلسانها فقال لا خیر فیها هی من أهل النار؛(1366) به رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) عرض شد: فلان زن روزها روزه دارد و شبها را به عبادت خدا می‏گذارد ولی بد اخلاق است و همسایگان را با زبان خود آزار می‏دهد. حضرت فرمودند در او خیری نیست و جهنمی خواهد بود.