تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بهشت بر تو واجب شد!

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) حدثنی جبرئیل (علیه السلام) أن الله عزوجل أهبط الی الأرض ملکاً فأقبل ذلک الملک یمشی حتی وقع الی باب علیه رجل یستأذن علی رب الدار فقال له الملک ما حاجتک الی رب هذه الدار قال أخ لی مسلم زرته فی الله تبارک و تعالی قال له الملک ما جاء بک الا ذلک فقال ما جاء بی الا ذاک فقال انی رسول الله الیک و هو یقرئک السلام و یقول و جبت لک الجنه و قال الملک ان الله عزوجل قول أیما مسلم زار مسلماً فلیس ایاه زار ایای زار و ثوابه علی الجنه؛(621) رسول خدا فرمودند: جبرئیل (علیه السلام) به من گفت: خداوند عزوجل فرشته‏ای را بر زمین فرو فرستاد، آن فرشته در زمین راه می‏رفت تا به یک دری رسید که مردی آنجا از صاحب خانه برای دخول به آن خانه اجازه می‏خواست. آن فرشته پرسید چه حاجتی به صاحب این خانه داری؟ آن مرد گفت: برادر مسلمان من است به قصد تقرب به خدای تبارک و تعالی به دیدار او آمده‏ام. فرشته پرسید: ترا جز این انگیزه به اینجا نیاورده است؟ آن مرد پاسخ داد: جز این انگیزه چیزی مرا به اینجا نیاورده است. فرشته گفت: من فرستاده خدا بسوی تو هستم، خدا به تو درود می‏فرستد و می‏فرماید: بهشت برای او واجب شده است و گفت: خداوند عزوجل می‏فرماید: هر مسلمانی که مسلمانی دیگر را دیدار کند، او را زیارت نکرده است مرا زیارت کرده است و پاداش او بهشت است.