تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

پاداش صله رحم‏

عن أبی جعفر و أبی عبدالله (علیه السلام) قالا أیما مؤمن خرج الی أخیه یزوره عارفاً بحقه کتب الله له بکل خطوة حسنة و محیت عنه سیئة و رفعت له درجة و اذا طرق الباب فتحت له أبواب السماء فاذا التقیا و تصافحا و تعانقا أقبل الله علیهما بوجهه ثم باهی بهما الملائکة؛(1982) امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسی که به دیدار برادر مؤمن خود بشتابد، در صورتیکه عارف به حقش باشد، خداوند در برابر هر گامی که در این راه بر می‏دارد حسنه‏ای برایش منظور می‏دارد و گناهی را از وی عفو می‏کند، و درجه‏ای برایش در نظر می‏گیرد و وقتی که درب خانه‏اش را به صدا در آورد، درهای آسمان به رویش گشوده می‏شود و آنگاه که با هم معانقه کرده و به مصافحه بپردازند، خداوند به آنان توجه خاصی دارد و به فرشتگانش مباهات می‏نماید.