تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تهمت، ترور شخصیت‏

و اذا تتلی علیهم ء ایتنا بینات قالوا ما هذا الارجل یرید أن یصدکم عما کان یعبد ءاباؤکم و قالوا ما هذا الا افک مفتری و قال الذین کفرواللحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبین؛(812) و هنگامی که آیات روشنگر ما بر آنان خوانده می‏شود، می‏گویند: او فقط مردی است که می‏خواهد شما را از آنچه پدرانتان می‏پرستیدند باز دارد! و می‏گویند: این جز دروغ بزرگی که (به خدا) بسته شده چیز دیگری نیست! و کافران هنگامی که حق به سراغشان آمد گفتند: این، جز افسونی آشکار نیست!