تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ایمان و وفای به عهد

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) من کان یؤمن بالله و الیوم ال آخر فلیف اذا وعد؛(2090) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید به آنچه وعده کرده است، عمل کند.