تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

رابطه بصیرت و عبادت‏

سلیمان دیلمی می‏گوید: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم فلانی در عبادت و دیانت و فضیلت چنین و چنان است. فرمود: عقلش چگونه است؟ گفتم: نمی‏دانم. فرمود: پاداش به اندازه عقل است. همانا مردی از بنی اسرائیل در یکی از جزایر دریا که سبز و خرم و پر آب و درخت بود، عبادت خدا می‏کرد. یکی از فرشتگان از آنجا گذشت و عرض کرد: پروردگارا! مقدار پاداش این بنده‏ات را به من بنما! خداوند به او نشان داد و او آن مقدار را کوچک شمرد. خدا به او وحی کرد همراه او باش! پس آن فرشته به صورت انسانی نزد او آمد. عابد گفت: تو کیستی؟ گفت: مردی عابدم، چون از مقام و عبادت تو در این مکان آگاه شدم، نزد تو آمدم تا با تو عبادت خدا کنم. پس آن روز را با او بود. چون صبح شد فرشته به او گفت: مکان و فضای خوب و پاکیزه‏ای داری، فقط برای عبادت خوب است! عابد گفت: اینجا یک عیب دارد. فرشته گفت: چه عیبی؟ عابد گفت: خدای ما چهار پا ندارد. اگر او خری می‏داشت، در اینجا می‏چراندمش. به راستی این علف از بین می‏رود! فرشته گفت: پروردگار که خر ندارد. عابد گفت: اگر خری می‏داشت چنین علفی تباه نمی‏شد. پس خدا به فرشته وحی کرد: همانا او را به اندازه عقلش پاداش می‏دهم.(2131)