تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ارزش عبادت با تفکر

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) رکعتان خفیفتان فی تفکر خیر من قیام لیلة؛(920) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: دو رکعت خفیف با تفکر بهتر از عبادت یک شب است.