تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

کمال واقعی‏

امام باقر (علیه السلام): الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و الصبر علی النائبة و تقدیر المعیشة؛(2058) همه کمال در شناخت عمیق دین و شکیبایی در پیشامدهای ناگوار و اندازه نگاه داشتن در زندگی است.