تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

لزوم تخلیه مجلس و جادادن به حاضرین برای واردین در صورت تنگی جا

یأیهاالذین ءامنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجلس فافسحوا یفسح الله لکم و اذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع الله الذین‏ء امنوامنکم و الذین أوتواالعلم درجات والله بما تعملون خبیر؛(61) ای کسانی که ایمان آورده‏اید! هنگامی که به شما گفته شود: مجلس را وسعت بخشید (و به تازه واردها جا دهید، وسعت بخشید، خداوند (بهشت را) برای شما وسعت می‏بخشد؛ و هنگامی که گفته شود: برخیزید، برخیزید؛ اگر چنین کنید، خداوند کسانی را که ایمان آورده‏اند و کسانی را که علم به آنان داده شده درجات عظیمی می‏بخشد؛ و خداوند به آنچه انجام می‏دهید آگاه است!