تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سخاوت هنگام تقسیم ارث‏

للرجال نصیب مماترک الولدان و الأقربون و للنساء نصیب مما ترک الولدان و الأقربون مماقل منه أو کثر نصیباً مفروضاً و اذا حضر القسمة أولوا القربی و الیتمی و المسکین فارزقوهم منه و قولوالهم قولاً معروفاً؛(1834) برای مردان، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جای می‏گذارند، سهمی است؛ و برای زنان نیز، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان می‏گذارند، سهمی؛ خواه آن مال، کم باشد یا زیاد؛ این سهمی است تعیین شده و پرداختی. و اگر بهنگام تقسیم (ارث)، خویشاوندان (و طبقه‏ای که ارث نمی‏برند) و یتیمان و مستمندان، حضور داشته باشند، چیزی از آن اموال را به آنها بدهید! و با آنان به طور شایسته سخن بگویید!