تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نشانه‏های شقاوت‏

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) من علامات الشقاء جمود العین و قسوه القلب و شده الحرص فی طلب الدنیا و الاصرار علی الذنب؛(1239) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: از نشانه‏های شقاوت، خشکی چشم، سختی دل و شدت حرص در دنیا و پافشاری بر گناه است.