تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مسجد خانگی امام علی (علیه السلام)

امام صادق (علیه السلام): کان علی قد جعل بیتاً فی داره لیس بالصغیر و لا بالکبیر لصلاته؛(2125) امام علی در منزل خود اتاقی را، که نه کوچک بود و نه بزرگ، به اقامه نماز مخصوص کرده بود.