تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ایمان و عمل صالح‏

ان الذین ءامنوا و عملوا الصالحات أولئک هم خیر البریه؛(545) (اما) کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، بهترین مخلوقات (خدا)یند!