تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

کار پیوسته‏

امام سجاد (علیه السلام): انی لاحب أن أدوم علی العمل و ان قل؛(2345) من دوست دارم که در کار پیوسته باشم، اگر چه اندک باشد.