تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سلسله الذهب‏

قال الله عزوجل لا اله الا الله اسمی من قاله مخلصاً من قلبه دخل حصنی و من دخل حصنی أمن عذابی؛(734) امام رضا (علیه السلام) در حدیث معروف به سلسله الذهب فرمود: خداوند متعال فرموده است: لا اله الا الله قلعه من است و هر کس در قعله من وارد شود، از عذاب من ایمنی خواهد داشت... البته با رعایت شروط آن و من خود یکی از آن شروط هستم.