تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

به تأخیر انداختن توبه‏

قال الامام جواد (علیه السلام): تأخیر التوبه اغترار، و طول التسویف حیرة و الاعتلال علی الله هلکة، و الاصرار علی الذنب أمن من مکر الله و لا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون؛(1064) به تأخیر انداختن توبه، خود فریفتگی است و امروز و فردا کردن موجب سرگشتگی، و تعلل ورزیدن (و عذر و بهانه آوردن) در برابر خداوند موجب هلاکت، و پافشاری بر گناه در امان ماندن است از مکر الهی و در امان نباشند از مکر خدا مگر گروه زیانکار.