تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ختم قرآن در ماه رمضان‏

سید محمد باقر گلپایگانی فرزند آیت الله گلپایگانی (رحمه الله) از مراجع عظام تقلید می‏فرمودند قرآن‏هایی که به پدر هدیه می‏شد، مقید بودند آنها را بخوانند. پس از یک دور تلاوت به دارالقرآن هدیه می‏کردند و می‏فرمودند: زکات قرآن به این است که خوانده شود، زیرا در قیامت، قرآن از ما بازخواست می‏کند. قرآن‏هایی که توسط آقا قرائت شده، در دارالقرآن ثبت گردیده است. ایشان از 60 سال پیش می‏فرمود من هر روز صبح که قرآن می‏خوانم، یکی از آیات را در نظر می‏گیرم و درباره آن تا شب فکر می‏کنم تا ببینم چه پیامهای آموزنده‏ای در آن می‏باشد. ایشان در ماه رمضان 7 - 8 دور قرآن را ختم می‏کردند.