تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

غزلی در جواب حسد ورزی و بدگویی‏

استاد علامه از سوی شخصی مورد حسد قرار گرفته بود که پشت سر استاد قمشه‏ای بسیار بد می‏گفت و پاسخ استاد به آن همه بی‏مهری و جفا چنین زیبا به ترانه نظم بر آمد:
ای شیخ مزن طعنه به گفتار الهی ذوقی طلب از جذبه اشعار الهی
هر نکته که در نظم الهی است حدیثی است از دفتر معشوق و ز أنوار الهی
افروخته جان ز آتش عشق است و عجب نیست روشن دلی از شمع شرر بار الهی
هر مرغ زند نغمه‏ای از شوق در این باغ آید به تفرج سوی گلزار الهی
گر طعنه زند صوفی و گر شیخ نرنجیم غافل بود از مخزن اسرار الهی
از مردم آزاده و ارباب صفا پرس لطف سخن و طبع گهر بار الهی
هر عالم ربانی و هر صوفی صافی است پاک از حسد و شید، بود یار الهی
راز دلم از ناله جانسوز توان یافت گر بشنوی آهنگ دل زار الهی
من ذره خورشید تو ای شاهد غیبم با عشق تو افتاده سر و کار الهی(1224)