تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تخلف و جهنم‏

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): فاطمه بهجة قلبی و ابناها ثمرة فؤادی و بعلها نور بصری و الأئمة من ولدها امناء ربی و حبله الممدود بینه و بین خلقه، من اعتصم به نجا و من تخلف عنه هوی؛(1371) فاطمه سرور قلب من است و دو پسرش - حسن و حسین - میوه دل منند، و شوهرش نور دیده من. امامان از فرزندان او امناء پروردگار منند، و ریسمانی کشیده بین خدا و خلقند، هر کس به آن چنگ بزند نجات یابد، و کسی که از آن تخلف ورزد به جهنم سرازیر شود.