تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

قرآن محبوب‏

آورده‏اند که: زبیده همسر هارون الرشید قرآن گران قیمتی داشت که آن را با زر و زیور و جواهرات تزئین کرده بود و علاقه فراوانی به آن داشت. یک روز هنگامی که از همان قرآن تلاوت می‏کرد به این آیه شریفه رسید: لن تنالوا البر حتی تنفقوا مماتحبون؛(495) هرگز به مقام و حقیقت نیکوکاری نمی‏رسید مگر این که از آن چه دوست می‏دارید در راه خدا انفاق کنید.
با خواندن این آیه به فکر فرو رفت و با خود گفت: هیچ چیز مثل این قرآن نزد من محبوب نیست و باید آن را در راه خدا انفاق کنم. کسی را به دنبال جواهر فروشان فرستاد و تزئینات و جواهرات آن را فروخت و بهای آن را در بیابانهای حجاز برای تهیه آب مورد نیاز بیابان نشینان مصرف کرد. می‏گویند: امروز همه بقایای آن چاه‏ها وجود دارد و به نام او نامیده می‏شود.(496)