تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تعرض به تهمت‏

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) اذ رأیتم الرجل لا یبالی ما قال أو ما قیل فیه فانه لبغیة أو شیطان؛(817) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هنگامی که ببینید کسی نسبت به آنچه می‏گوید یا درباره او گفته می‏شود، اعتنایی ندارد، بدانید یا آلوده دامن است یا شیطان!