تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

قرآن محوری در سفارش امام علی (علیه السلام)

امام علی (علیه السلام) در روزهای خلافت خود به سال سی و پنج هجری قمری در مدینه ایراد سخنرانی نموده که در قسمتی از آن درباره ویژگی‏های قرآن، چنین فرمودند: آگاه باشید! همانا این قرآن پند دهنده‏ای است که نمی‏فریبد و هدایت کننده‏ای است که گمراه نمی‏سازد و سخنگویی است که هرگز دروغ نمی‏گوید. کسی با قرآن همنشین نشد مگر آنکه بر او افزود یا از او کاست. در هدایت او افزود و از کوردلی و گمراهی‏اش کاست. آگاه باشید! کسی با داشتن قرآن، نیازی ندارد و بدون قرآن، بی‏نیاز نخواهد بود. پس درمان خود را از قرآن بخواهید و در سختی‏ها از قرآن یاری بطلبید که در قرآن، درمان بزرگ‏ترین بیماری‏ها یعنی کفر و نفاق و سرکشی و گمراهی است. پس به وسیله قرآن خواسته‏های خود را از خدا بخواهید و با دوستی قرآن به خدا روی آورید و به وسیله قرآن از خلق خدا چیزی نخواهید. زیرا وسیله‏ای برای تقرب بندگان به خدا، بهتر از قرآن وجود ندارد. آگاه باشید که شفاعت قرآن پذیرفته شده و تصدیق می‏گردد. آن کس که در قیامت قرآن شفاعتش کند، بخشوده می‏شود و آن کس که قرآن از او شکایت کند، محکوم است.
در روز قیامت ندا دهنده‏ای بانگ می‏زند که: آگاه باشید امروز هر کسی گرفتار بذری است که کاشته و عملی است که انجام داده است، جز اعمال منطبق با قرآن! پس شما در شمار عمل کنندگان به قرآن باشید. از قرآن پیروی کنید و با قرآن، خدا را بشناسید و خویشتن را با قرآن اندرز دهید و رأی و نظر خود را برابر قرآن متهم کنید و خواسته‏های خود را با قرآن نادرست بشمارید(2276).